UAB “Statransa“ vykdo ūkinę veiklą nuo 1999 metų, o 2004-iais pradėjo eksploatuoti Plikių žvyro karjerą Klaipėdos rajone. Šiuo metu biriųjų inertinių medžiagų gamyba bei pardavimas tapo pagrindine įmonės veikla.

Įmonė yra įsigijusi modernią BEYER firmos žvyro kasimo bei sijojimo įrangą, karjero eksploatavimui reikiamus ekskavatorius, krautuvus bei kitus įrenginius ir šiuo metu pagamina bei parduoda daugiau kaip 100 000 m3 produkcijos per metus.img_1862

Įsigijus mobilią sijojimo įrangą, bei sertifikavus įmonės kokybės valdymo sistemą, nuo 2009 metų Plikių karjere gaminama sertifikuota produkcija, atitinkanti standartų LST EN 13043:2003 + AC:2004, LST EN 12620:2003+A1:2008, LST EN 13242:2003; LST EN 13242:2003/AC:2004, reikalavimus